Trenbideak


Sektore honetako mekanismoek fidagarriak izan behar dute, nola lehengaiei dagokienez nola fabrikazioari dagokionez, helburua zerbitzuak iraungo duen bitarteko iraupena bermatzea baita. Sektore honetan geroz eta funtzionamendu-abiadura handiagoak eskatzen direnez, erresistentzia altuko frogak egiten ditugu.
Metroa
Transmisio-sistemetako engranaje mota guztiak fabrikatzen ditugu.
Tranbia
Mekanismo erreduktore guztietarako egiten dugu lan, ardatz paraleloetakoak izan nahiz elkar gurutzatzen diren ardatzetakoak izan.
Abiadura handikoa
Doitasun handiko sistemetako engranajeak egiten ditugu, oso lehiakorrak direnak, gainera.
Errailbakarra
Sektore honek erabiltzen dituen engranajeak oso produktu berezituak dira, baldintza eta esfortzu handiak jasan behar dituelako.